تازه ها
بنر

دفتر مقام معظم رهبری

بنر

ایران ساخت

بنر
به پیشنهاد مسئول تشکیل اتاق فکر استان و موافقت استاندار, دکتر محسن جهانشاهی بعنوان "دبیر اتاق فکر توسعه و تعالی استان مازندران" منصوب شد: مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

 


حکم انتصاب:
به پیشنهاد مسئول تشکیل اتاق فکر استان و موافقت استاندار, دکتر محسن جهانشاهی رئیس بنیاد نخبگان استان مازندران بعنوان "دبیر اتاق فکر توسعه و تعالی استان مازندران" منصوب شد:

بر اساس ابلاغیه و حکم استاندار مازندران مورخ 96/9/29 به رئیس دانشگاه مازندران, مسئولیت تشکیل اتاق فکر توسعه و تعالی به دانشگاه مازندران محول شد.
در بند 2 مفاد آن ابلاغیه آمده است " فردی مجرب, متعهد, توانمند, شایسته و دارای خلافیت و نو آور را بعنوان دبیر اتاق فکر استان پیشنهاد نمائید تا منصوب گردد".
بدین منظور دکتر سید خلاق میرنیا رئیس دانشگاه مازندران دکتر محسن جهانشاهی رئیس بنیاد نخبگان استان مازندران را به مهندس اسلامی استاندار مازندران پیشنهاد نموده, و با توجه به موافقت استاندار مازندران, "دبیر اتاق فکر توسعه و تعالی استان مازندران" منصوب گردید.